helhet

Oversettelser

helhet

whole, entirety, unity, integrity, totality (ˈheːlheːt)
substantiv maskulin-feminin
samling av sammenhørende deler til et hele, totalitet Eksteriør og interiør utgjør en helhet.