helsefarlig tilstand

Oversettelser

helsefarlig tilstand

insanitariness