herse med

Oversettelser

herse med

bully, boss around

herse med

komandovat

herse med

hundse rundt med

herse med

mangonear

herse med

pomotella

herse med

šefovati

herse med

comandare

herse med

こき使う

herse med

남에게 명령하다

herse med

commanderen

herse med

poniewierać

herse med

köra med folk

herse med

บงการ

herse med

chỉ tay năm ngón

herse med

指手画脚