hjemmehjelp

Oversettelser

hjemmehjelp

caregiver (ˈjeməjelp)
substantiv maskulin-feminin entall/singular
1. assistanse i hjemmet for eldre og uføre bli tilbudt hjemmehjelp
2. person som utfører hjemmehjelp (1) jobbe som hjemmehjelp i kommunen