hogge av en flis

Oversettelser

hogge av en flis

chip