hoggestabbe

Søk relatert til hoggestabbe: øks
Oversettelser

hoggestabbe

block (ˈhɔgəstɑbə)
substantiv maskulin
avhogd stamme til å hogge ved på hoggestabbe og øks