holde gående

Oversettelser

holde gående

keep the ball rolling, start/set