holde på håpet

Oversettelser

holde på håpet

hope against hope