holde tilbake opplysninger

Oversettelser

holde tilbake opplysninger

hold back information