hos

Oversettelser

hos

at, in, with (hus)
preposisjon
1. i ens hjem, el. der en oppholder seg være på besøk hos naboen kjøpe pølser hos slakteren
2. i ens indre møte forståelse hos familien
3. som hører til el. stammer fra reproduksjonen hos pattedyr språket hos ungdommen
4. ved siden av, like ved Hunden ligger hos meg.