huke

Oversettelser

huke

intercept (ˈhʉːkə)
verb refleksiv
gjøre seg lav, krøke seg huke seg sammen