hypnotisere

Oversettelser

hypnotisere

hypnotise, hypnotize (hypnutɪˈseːɾə)
verb transitiv
bringe i hypnose; beta fullstendig bli hypnotisert Skuespillerne hypnotiserte publikum.