i det minste

Oversettelser

i det minste

at least, in the least

i det minste

alespoň

i det minste

mindst

i det minste

mindestens

i det minste

al menos

i det minste

ainakin

i det minste

au moins

i det minste

barem

i det minste

almeno

i det minste

少なくとも

i det minste

적어도

i det minste

ten minste

i det minste

przynajmniej

i det minste

pelo menos

i det minste

åtminstone

i det minste

อย่างน้อยที่สุด

i det minste

en azından

i det minste

tối thiểu

i det minste

至少