idealisme

Søk relatert til idealisme: materialisme, realisme
Oversettelser

idealisme

idealism

idealisme

idealismo