idealist

Oversettelser

idealist

idealist (ɪdəɑ'list)
substantiv maskulin
person som uselvisk forsøker å oppnå et ideal Arbeidet ble satt i gang av idealister.