idiomatisk

Oversettelser

idiomatisk

idiomatic (ɪdɪu'mɑːtɪsk)
adjektiv
som er særegen for et språk; korrekt et idiomatisk uttrykk snakke et idiomatisk fransk