illojal

Oversettelser

illojal

disloyal ('ilujɑːl)
adjektiv
som ikke er tro mot sin gruppe, upålitelig en illojal ansatt