implisitt

Oversettelser

implisitt

(ɪmplɪˈsit)
adjektiv
indirekte uttrykt, underforstått, mots. eksplisitt Kommentaren var en implisitt kritikk.