ingen øvre grense

Oversettelser

ingen øvre grense

the sky's the limit