inhabil

Oversettelser

inhabil

incompetent ('inhɑbiːl)
adjektiv
som ikke er habil, uskikket en inhabil dommer