innbille

Oversettelser

innbille

('inbilə)
verb transitiv
få til å tro, overbevise om innbille folk at man er syk

innbille


verb refleksiv
ha en forestilling om, formode innbille seg at noe har forandret seg