innblikk

Oversettelser

innblikk

(ˈinblik)
substantiv nøytrum
kjennskap, kunnskap et kort innblikk i arbeidet
få innblikk i noe - få innsikt i noe få innblikk i økonomisk teori