innlysende

Oversettelser

innlysende

apparent, evident, obvious ('inlyːsənə)
adjektiv
som er lett å forstå, åpenbar, opplagt gjøre en innlysende feil