innstilt pga. tåke

Oversettelser

innstilt pga. tåke

fog-bound