innvende

Oversettelser

innvende

objectвозражать, возразить ('inʋenə)
verb transitiv
nevne som motargument, bemerke Hvis ingen har noe å innvende, er saken avgjort.