intellekt

Oversettelser

intellekt

mind, intellect (ɪntəˈlekt)
substantiv nøytrum
menneskets forstand, fornuft og evne til rasjonell tenkning ha et skarpt intellekt