intensjon

Oversettelser

intensjon

intention, mindintenção (ɪntən'ʃuːn)
substantiv maskulin
bakenforliggende tanke, hensikt ha skjulte intensjoner