kalkulere

Oversettelser

kalkulere

calculate (kɑlkʉ'leːɾə)
verb transitiv
gjøre overslag over, beregne kalkulere sannsynligheten for noe
kalkulere med - ta høyde for, regne med kalkulere med forsinkelser