kalle inn til militærtjeneste

Oversettelser

kalle inn til militærtjeneste

conscript