kapitalistisk

Oversettelser

kapitalistisk

capitalist (kɑpɪtɑˈlistɪsk)
adjektiv
som er i samsvar med kapitalismen, markedsstyrt et kapitalistisk samfunn