karakteregenskap

Oversettelser

karakteregenskap

characteristic