kjøre langsommere

Oversettelser

kjøre langsommere

decelerate