kjekle

Oversettelser

kjekle

squabble, wrangle ('çeklə)
verb intransitiv
stride verbalt, krangle De kjekler ofte.