kjensgjerning

Søk relatert til kjensgjerning: kynisk
Oversettelser

kjensgjerning

fact ('çensjæːɳɪŋ)
substantiv maskulin-feminin
ting man kan slå fast, faktum Det er en kjensgjerning at kvinner lever lenger enn menn.