klekkelig

Oversettelser

klekkelig

handsome ('klekəlɪ)
adjektiv
relativt stor, betydelig en klekkelig sum