klimatisk

Oversettelser

klimatisk

climatic (klɪˈmɑːtɪsk)
adjektiv
som gjelder klima klimatiske forhold