knegg

Oversettelser

knegg

neigh

knegg

pruh

knegg

hü-ü-ü-ü-ü

knegg

hen

knegg

hiiiiii, hennissement

knegg

hin-hin-hin

knegg

nyihaha

knegg

hoho

knegg

ihihiin

knegg

hee-hing

knegg

i-go-go

knegg

gnägg

knegg

hee hee