konstitusjonell

Oversettelser

konstitusjonell

(kunstɪtʉʃu'nel)
adjektiv
som beror på el. gjelder grunnloven kongens konstitusjonelle rolle