korpulent

Oversettelser

korpulent

corpulent, portly (kɔɾpʉ'lent)
adjektiv
med stort kroppsomfang, tykk en korpulent person