kostelig

Oversettelser

kostelig

priceless ('kɔstəlɪ)
adjektiv
1. som koster mye, verdifull et kostelig smykke
2. ubetalelig morsom, fornøyelig en kostelig historie