kunstig åndedrett

Søk relatert til kunstig åndedrett: førstehjelp
Oversettelser

kunstig åndedrett

artificial respiration