legitimitet

Søk relatert til legitimitet: legalitet
Oversettelser

legitimitet

legitimacy