lensmann

Oversettelser

lensmann

sheriff ('lensmɑn)
substantiv maskulin
statstjenestemann på landet med politimyndighet melde fra til lensmannskontoret