lite å velge imellom

Oversettelser

lite å velge imellom

nothing/not much to choose between