lokke

Oversettelser

lokke

beguile, allure, entice, lure ('lɔkə)
verb transitiv
1. kalle dyrene til seg lokke kyrne hjem fra beite
2. forsøke å påvirke, overtale bli lokket med på noe ulovlig