målløs

Oversettelser

målløs

speechless

målløs

وَاجِم

målløs

oněmělý

målløs

målløs

målløs

sprachlos

målløs

sin habla

målløs

sanaton

målløs

coi

målløs

bez riječi

målløs

senza parole

målløs

口のきけない

målløs

말을 못하는

målløs

sprakeloos

målløs

oniemiały

målløs

emudecido

målløs

mållös

målløs

ไม่สามารถพูดได้

målløs

không nói nên lời