mangelfull

Oversettelser

mangelfull

defective, deficient, faulty, imperfect ('mɑŋəlfʉl)
adjektiv
som ikke er tilstrekkelig, ufullstendig en mangelfull beskrivelse