manuelt

Oversettelser

manuelt

by hand (mɑnʉˈelt)
adverb
for hånd gjøre noe manuelt