markedsverdi

Oversettelser

markedsverdi

market price/value