med melken for seg

Oversettelser
med melken for seg